Tevékenységek

 

Korabeli játékokat készítünk

 

2011 áprilisában került sorra a korabeli játékok készítése.

Az 5. osztályos tanulók szülei korabeli közlekedési eszköz – a kocsi makett - készítésében segítettek. A szó eredete egy dunántúli falu, Kocs község nevéhez fuzodik. Itt készítették el a közkedveltté vált, lóvontatású szállító eszközt, mely a származása helyérol kapta a nevét. Eredetileg is fából készült, így a maketthez is fát használtak.

Természetes alapanyagokat alkalmaztunk a játékfigurák elkészítéséhez, fát, bort és csuhét. Ezekhez az anyagokhoz nyúlhattak a 18-19. században a gyerekek, illetve azok, akik számukra játékokat készítettek. Mi különbözo bábokat, állatfigurákat hoztunk létre, ezekkel játszottunk.

A babaházakhoz kartonokat használtunk, mert azt a gyerekek is meg tudják munkálni, saját elgondolásuk szerint készíthetnek házakat, azokból pedig falut.

A húsvéti készülodés elmaradhatatlan része a kifújt tojás, vagyis a kukó festése. A húsvéti tojásokkal megrakott szekeret a csuhéból készített nyuszik húzták.

Molnár Éva

 

  Festészeti vetélkedo

 

A festészeti vetélkedore 2011.április 18-án került sor iskolánkban.

Minden tanuló elozetesen kézhez kapta a felkészülési anyagot, melyet az iskola aulájában egy paravánon is elhelyeztünk. Ezen olvashatták el a gyerekek, hogy az általunk választott festo igen szerteágazó életrajzából mely részeket tanulják meg alaposan, illetve a hat festo képeibol készítettünk egy összeállítást. Ismerniük kellett mindegyik festo híresebb képeit.

A vetélkedohöz 12 csapatra osztottuk a tanulókat, külön az alsó és külön a felso tagozatosokat.

A verseny feleletválasztós teszt volt, mely két részbol állt. Az elso részben a mi festonk – Benczúr Gyula – életével és munkásságával kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolniuk.

A második részben mind a hat festo alkotásaiból válogattunk. Projektor segítségével vetítettük ki a kérdéseket és a lehetséges válaszokat, illetve a festményeket. A gyerekek csapatonként egy-egy válaszlapon dolgoztak, ahova csak az általuk helyesnek ítélt válasz betujelét kellett beírniuk. Ezt a részt is két egységre bontottuk. Az elsoben a képek festoit kellett kiválasztaniuk három lehetséges válasz közül. Ennek az egységnek a címe: Ki festette?

A második részben szintén a festményeket látták: a képek címét kellett leírniuk. Itt nem voltak alternatív válaszok, melyek közül válogathattak volna. Ennek az egységnek az elnevezése: Mi a címe?

A gyerekek szemmel láthatóan szorgosan és nagy izgalommal készültek a vetélkedore. Szívesen vettek részt a megmérettetésben. Ezt az elért eredmények is bizonyítják. A verseny végeredményének kialakulásakor csupán egy-egy pont különbség volt az elso három helyezett között, tehát nagyon szoros és izgalmas volt a vetélkedo.

 

Csukáné Zólyomi Zsuzsanna

 

Rejtvények

 

A rejtvényeket, illetve a különbözo, a festokkel kapcsolatos feladatokat a tanulók egy egész Európát ábrázoló vaktérképen oldották meg. A feladatsor végére megtelt a térkép, és minden szükséges információ láthatóvá vált rajta.

1. feladat : Minden csapat egy-egy borítékban megkapta a partnervárosok nevét, melyeket elozetesen szétdaraboltunk. A gyerekek összepárosították a városneveket, majd beragasztották a vaktérképen a megfelelo országhoz. Az országok területére berajzolták minden nemzet zászlóját is.

2. feladat: Egy-egy betuhálót kaptak a versenyzok, melyekben a rengeteg betu között elrejtve fel kellett fedezniük a hat festo keresztnevét (függolegesen, vízszintesen és átlósan). Ezekkel kiegészítették a festok teljes nevét, majd szépen bemásolták a neveket a hozzájuk tartozó országhoz a térképen.

3. feladat : Újabb borítékokban a festok arcképeit kapták meg a gyerekek, melyeket a puzzle – játék szabályai szerint kellett összerakniuk. Ezután felragasztották a térképre a már ott szereplo név mellé, természetesen mindegyiket a megfelelo országhoz.

4. feladat : kaptak a tanulók 12 évszámot, kettesével párosítani kellett oket. Ebben a feladatban segítettük oket, az összetartozó évszámokat azonos színnel írtuk, de erre nekik kellett rájönni. A kapott évszámok egy – egy festo születésének és halálának dátumát jelezte. Ezeket szintén beragasztották a térképre az arcképek mellé.

A feladatok végére a térképen szépen elhelyezve látható volt minden partnerváros, minden országzászló, és a festok születésének és halálának évszámai, nevük, arcképük.

 

Csukáné Zólyomi Zsuzsanna

 

 

Power Point prezentáció

 

A Power Point számítógépes program segítségével látványos prezentációt tudtunk készíteni a gyerekeknek.

 

Projektor segítségével kivetítettük és a kor egy nagy zeneszerzojének - Johannes Brahms (1833 – 1897) - méltán híres alkotása - Magyar táncok – adta a látottak zenei aláfestését. Így a hatás még fokozottabban érvényesült.

Az interneten nagyon sok kép található az általunk választott festo – Benczúr Gyula – életével és családjával kapcsolatosan. Mindezeket felhasználva képes életrajzot állítottunk össze. Életének bemutatásához, a megfelelo képek összegyujtéséhez hosszú és alapos kutatómunkára volt szükség, mert életútja nagyon szerteágazó, hiszen Magyarországon kezdodött, folytatódott a mai Szlovákia területén, majd Németország, Franciaország és Olaszország bebarangolása után ismét Magyarországon fejezodött be.

 

Munkásságát, alkotásait is bemutattuk a gyerekeknek. Nagyon látványosak voltak – a gyerekek utólagos beszámolói szerint – a hatalmas vászonra kivetített monumentális alkotások és a bemutatásukat kíséro, ízig – vérig magyar zenei hagyományokra épülo és azokat felhasználó Brahms mu.

 

Csukáné Zólyomi Zsuzsanna

 

A kor vallása

 

Helyszín : Körzeti Általános Iskola Notincs

Idopont: 2011. május 12.

Feladat: A kor vallása. Az inkvizíció

Felelos: Szegnerné Bach Valéria és Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna

Eloadó: Gruber Géza plébános (római katolikus pap)

Résztvevok : Az iskola tanulói és pedagógusai

 

A feladat lebonyolításához Gruber Géza atya segítségét kértük, mert o egyházi tisztséget betölto személy és alapos tudás birtokában van a feladat témáját tekintve.

 

Gruber Géza atya az iskola aulájában tartott a tanulóknak és a pedagógusoknak eloadást „A kor vallása” címmel, amelyben a 19. század vallási képét tárta elénk: vallási nézeteket, szokásokat elemzett, említést tett az ebben a korban élo híres egyházi személyekrol.

 

Az inkvizíciót (mint az egyház részérol elkövetett igen nagy hibát) könnyen értheto módon vezette fel és röviden összefoglalta annak lényegét.

A tanulók nagy érdeklodéssel hallgatták az eloadást.

 

Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna Szegnerné Bach Valéria

 

Inkvizíciós tárgyalást tartunk

Helyszín : Körzeti Általános Iskola Notincs

Idopont: 2011. május 12.

Feladat: Inkvizíciós tárgyalást tartunk

Felelos: Szegnerné Bach Valéria és Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna

Résztvevok : Az iskola diákjai és pedagógusai

 

A Comenius pályázat ezen feladatát „átvetítettük” a mai korra, tehát modern kori inkvizíciós tárgyalást tartottunk. Az inkvizíciós bíróság tagjai - és maga az inkvizítor is - diákok voltak

( Márkus István 8. osztály, Németh Ádám 8. osztály, Laczkovszki Zoltán 8. osztály, Gréczi Márk 7. osztály, Teknos Olivér 6. osztály ). A bíróság elé állított személyek pedagógusok voltak. Bunük az volt, hogy nem tudnak haladni a korral: nem ismerik és nem használják a Facebookot ( Csukáné Zólyomi Zsuzsann ), gyógyszer helyett gyógyfüveket használnak ( Molnár Éva ), nem szeretnek nagyáruházakban vásárolni ( Szegnerné Bach Valéria), orzik a népi jóslás hagyományait ( Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna ). Ezért megvádolják oket, és védekezésüket nem fogadják el a bírák és 3 hónapnyi cellafogságra és „súlyos” büntetésekre ítélik oket. Miután ez nem töri meg oket, máglyára lesznek küldve.

A gyerekeknek igen tetszett a poénokkal átszott inkvizíciós tárgyalás, foleg az, hogy a tanárok kerültek máglyára.

 

Szegnerné Bach Valéria

 

 

Inicio