Activitati

Scoala noastra a ales sa faca parte din acest proiect ca urmare a numeroaselor beneficii pe care le poate aduce un proiect de parteneriat Comenius (deschidere spre performantele, inovatiile si dimensiunile europene în sistemul de practici educationale, consolidarea învatarii limbilor straine, progres în dezvoltarea cetateniei active europene bazate pe întelegere, respect si toleranta, dezvoltarea de noi metode de predare-învatare evaluare, valorificarea creativitatii, imaginatiei si talentului elevilor, dezvoltarea atitudinii de cooperare elev-elev si profesor-elev, dezvoltarea capacitatii de comunicare, cunoasterea sistemului educational din Europa, introducerea dimensiunii europene la nivelul scolii. Tematica acestui proiect este deosebit de generoasa din punctul de vedere al activita t ilor ce pot fi realizate cu elevii. Acestia sunt receptivi în realizarea diverselor teme pe care le primesc.

Activitatile realizate p â na acum sunt:

1.”Nicolae Grigorescu-pictorul reprezentativ al Rom â niei”

2.”Istoria Rom â niei secolului al XIX-lea”

3.”Sa-l cunoa s tem pe Nicolae Grigorescu”

4.”Sa ne cunoastem partenerii europeni”

5.Vizita la muzeul de arta din T â rgoviste

6.Realizarea unei expozi?ii cu sigle ale proiectului propuse de elevi

7.Realizarea unei expozitii cu reproduceri ale picturilor lui Nicolae Grigorescu

8.Activitate de cunoastere a ocupatiilor din aceasta peroiada

9.Realizarea unei expozitii cu picturi realizate de elevi

10.Activitati integrate în curriculum legate de tema proiectului.

11.Ne deghi zam în personaje din picturi.

12.Concurs de întrebari despre pictor.

13.Parintii ne explica picturile.

14.Reproducem gravuri ale pictorului.

15. Sa cunoastem obiceiurile perioadei.

16. Jocuri ale perioadei: Copiii Europei se joaca împreuna.

17. Citim carti din aceasta perioada: ALEXANDRU VLAHUTA - “ Pictorul N.I.Grigorescu?

18. Ne jucam cu pictorii: program CLIC

 

 

ç

 

 

Inicio